Vallört

Symphytum uplandicum/officinale

Innehåller höga halter av fosfor, kväve och kalium tillsammans med ett brett spektrum av mikronäringsämnen. Skördar du inte bladen får du mängder av blåvioletta blommor som älskas av bin och humlor.

Växtplats: Trivs bäst i en välgödslad, fuktig jord men klarar även magrare förhållanden.
Ätliga delar: I första hand är den frodiga bladmassan näring till dina övriga växter. I England, där vallört (Comfrey) är mycket uppskattad gör man även salvor, oljor och te, som sägs ha välgörande verkan.
Skörd: Klipp ner det mesta av plantan i omgångar under hela säsongen och gör gödselvatten tillsammans med nässlor. Du kan också riva bladen i mindre bitar eller köra över dom med gräsklipparen och lägga som marktäckning direkt i odlingen.