Om oss

Katarina Svangård – projektledare med trädgårdsmästarutbildning och certifikat i permakulturdesign. Lång erfarenhet av att driva små och stora markprojekt i dialog med boende. Arbetar deltid på ett bostadsbolag som utemiljöansvarig. Ansvarar där bland annat för upphandling och styrning av utemiljöskötsel och fungerar som stöd för organisationen i allt som rör utemiljö och trädgård. Hemma i egna trädgården odlas mycket ätbart tillsammans med barn.

Katarina Wirseen – landskapsarkitekt som arbetat praktiskt med, och utbildat sig vidare inom ekologisk odling under mer än 30 år. Har även drivit kursverksamhet och rådgivning inom ekologisk odling. En stor del av Odlarbyråns plantor kommer från de egna odlingarna i Ölmanäs. Har via Kungsbacka Trädgårdsvänner varit drivande för att få till stånd en kommunal strategi i Kungsbacka för främjande av stadsodling. En av initiativtagarna, även det via KTV, till en grönsaksodling för allmänheten i parken utanför Kungsbacka stadshus.