Trädgårdssyra

Rumex rugosus

Lättodlad och rikgivande. De djupa rötterna drar upp kalcium, fosfor och kalium vilket kommer andra växter till del när delar av växten förmultnar.

Växtplats: Trivs i de flesta jordar, men föredrar en något sur jord.
Ätliga delar: Blad.
Skörd: Smakar bäst om den inte får gå i blom, syrligt och krispigt. Använd både färsk och tillagad. Rik på vitamin C och mineraler.