Sparris, Connover’s Colossal

Asparagus Connover’s Colossal

En gammal populär sort. Ger mycket stor skörd för att vara en icke hybrid.
Växtplats: Skyddat, väldränerat och soligt. Gödsla gärna med tång, sparris är ursprungligen en strandväxt.
Ätliga delar: Skotten som kommer i april-maj. Små grentoppar senare under sommaren.
Skörd: Du kan skära eller bryta av skotten. Alla skott skördas fram till midsommar, sedan behöver plantan vila och samla kraft till nästa år. Ät råa, grillade, lätt stekta eller kokta. Det är till och med fantastiskt gott med sparrisglass!
Mer om växten: Förr i världen var det många olika växter som åts på det sätt som vi äter sparris idag. Framförallt humle och ryssgubbe men även mjölkört och knölsyska. Nu har vi lärt oss att också skotten av jätterams (OBS endast de tidiga skotten, plantan blir senare på säsongen giftig) och funkia är tidiga vårdelikatesser.