Ramslök

Allium ursinum

En fantastisk vårprimör som kan bilda stora bestånd där den trivs. Vita blommor.
Växtplats: Växer gärna längs rinnande vatten då den vill ha fuktigt och svalt i jorden under vår och höst. Halvskugga till skugga i en väldränerad jord med relativt högt pH-värde.
Ätliga delar: Hela växten.
Skörd: Vanligast är att skörda bladen tidigt på säsongen. Gör ett örtsmör, ramslökspesto eller klassisk ramslökssoppa. Se upp så du inte förväxlar den med liljekonvalj vars blad är väldigt snarlika. Den skarpa lökdoften gör att du enkelt skiljer dem åt.
Mer om växten: Ramslök är sällsynt och förekommer bara i södra Sverige upp till Uppland. I Blekinge är den fridlyst.