Jordgubbe, vit

Fragaria x ananassa

Okänt sortnamn. De vita jordgubbarna får vara ifred för fåglarna. Rankande sort.
Växtplats: Jordgubbar växer helst soligt, öppet och varmt i en mullrik och sandblandad jord.
Ätliga delar: Jordgubben – som egentligen är en uppsvälld blombotten med små nötter.
Skörd: Skörda kontinuerligt.