Tomat, Mei Wei

Solanum lycopersicum

Tidig, högväxande sort från Kina med den bästa smaken. Absolut favorit!
Växtplats: Trivs bäst i växthus men går tack vare sin tidighet även att odla i ett bra läge på friland. Hög sort som behöver bindas upp och tjuvas.
Ätliga delar: Frukten
Skörd: Sötaste och godaste i jätteklasar som du skördar från juli och resten av sommaren!