Basilika, Sweet basil

Ocimum basilicum

Kanske den mest populära och använda basilikan. Fantastisk smak!
Växtplats: Trivs bäst i växthus eller skyddat läge och mycket sol. Jorden ska vara näringsrik och med god tillgång på vatten.
Ätliga delar: Bladen
Skörd: Om du toppar den kontinuerligt strax ovan ett bladpar så får du en buskig och rikgivande planta. Om du vill torka basilika så blanchera först i kokande vatten så torkar den snabbare och den gröna färgen bevaras.