Fleråriga, örtartade perenner

Perenn betyder varaktig. En flerårig ört som blommar och sätter frukt regelbundet, vanligen varje år. Vildväxande exempel i vårt land är groblad, maskros och prästkrage.
I Central- och Sydamerika är tomaten perenn.